Belkyra mot dubbelhaka

Besväras du av dubbelhaka?
Belkyra är ett läkemedel som består av deoxicholsyra, ett ämne som finns naturligt i kroppen med uppgift att bryta ned fett från vår mat. Belkyra  bryter därför ned fettceller – mellan 10%-40% av fettcellerna kan lösas upp vid en behandling. Behandling med Belkyra görs lokalt, med injektioner under hakan. Beroende på hur stor dubbelhakan är kan behandlingen behöva upprepas  med 4 veckors mellanrum.

Ett alternativ till Belkyra för att behandla dubbelhaka är  Prostrolane Inner B, en peptidbaserad injektionsbehandling. Medan Belkyra förstör fettcellerna verkar Prostrolane genom att minska dem i storlek. Läs mer under fliken Prostrolane. På konsultation får du mer information om Belkyra och Prostrolane och mer att läsa om behandlingen finns också på vår Bokadirekt.