Ådernät

Ådernät är spindelnätsliknande, tunna blodkärl på benen. De är ofarliga, finns hos ca 80 % av befolkningen, vanligast hos kvinnor, och de uppstår ofta i samband med graviditet. Kosmetiskt störande ådernät kan enkelt behandlas med lokala injektioner av ett preparat som gör att kärlen successivt bleknar. Behandlingsmetoden är väl beprövad, behandlingen kan ibland behöva upprepas efter 2-3 månader.